Oğuzhan Ceyhan | Karma Astroloji
Upanişadlar

Upanişadlar 
Upanişad (Upanishad) sözcüğü, Upa (yakın) ve sad (oturmak) sözcüklerinin 
bileşiminden oluşur ve bundan da Upanişadların (gerçeğe, ustaya) ‘yakın oturanlar’, yani yalnız eriştirilmişler için gizli bir öğreti olduğu anlaşılır. 
Upanişadlar’a Vedanta da denir. Bazı kaynaklar da ise Sama Veda, dini gerçeğin
en büyük tarafı olan Tanrı Bilgisi’ni işler ve kitabın bu kısmına Upanişadlar
adı verilmiştir. Kelime anlamı olarak ’Dizinin dibinde, bir öğreticinin dizinin
dibinde’ anlamına gelen bir doktrin, bir hikmettir. Yine bu kelimenin diğer
anlamı, yedinci yüzyıl tefsircisi Sahankara tarafından şöyle ifade edilmiştir:
‘Kişiyi cehalet bağlarından koparan ve en yüksek amaç olan özgürlüğe ulaştıran
Tanrı bilgisi’ Upanişadların kaç tane oldukları bilinmemekle birlikte elde
edilebilenler ancak 108 tanedir. Halen mevcut 108 Upanişad’dan 12 tanesi,
Shankara tarafından ‘Brahman Sutraları’ adlı tefsir kitabında güvenilir şekilde
tanıtılmıştır.
1- Katha Upanişad
Ölümsüzlüğün sırrı; kalbin arınması, derin düşünme ve insanın manevi aleme dönük gerçek Ben’inin (Atman) Tanrı (Brahman) ile aynı varlık olduğunu idrak etme yoluyla bulunabilir. Çünkü, ölümsüzlük Tanrı’ya ulaşmaktır.
2- Isha Upanişad
Dünyadaki hayat ile, ruh alemindeki hayat, birbirine zıt şeyler değildir.
Çalışma hayatı Tanrı Bilgisi’ne zıt bir yaşantı değildir, aksine tutkusuz olarak
yapılan her faaliyet, bu bilgiye ulaşmak için vasıtadır. Diğer taraftan, terk ve
feragat, egodan, bencillikten terk ve feragat etmelidir. Yoksa hayattan değil.
Çalışmanın ve feragatın amacı, içteki Atman’ı ve dıştaki Tanrı’yı tanımak ve
onların ayniyetini idrak etmektir. Atman, Tanrı’nın kendisidir ve Tanrı
herşeydir.
3-Kena Upanişad
Tabiata ve insana ait her faaliyetin ardındaki kudret, Tanrı’nın kudretidir. Bu
gerçeği bilmek, ölümsüz olmaktır.
4-Prasna Upanişad
İnsan; hayati soluk, düşünce, duyular ve hareketlerden müteşekkil bir varlıktır.
Bu unsurlar, Atman’dan zuhur ederler ve eninde sonunda, bir akarsuyun denize
karıştığı zaman kaybolması gibi, Atman’a karışarak ortadan kaybolurlar.
5-Mundaka Upanişad
Çeşit çeşit olan nesneler, sadece Tanrı’nın tezahürleridir. Bu sebeple, sadece nesneleri tanımak yeterli değildir. Aynı şekilde, insanların bütün faaliyetleri de sadece evrensel yaratılış seyrinin safları olduklarından dolayı; sadece faaliyet göstermekte, yeterli değildir.
Bilge kişi, bilgi ile hikmet arasındaki farkı ayırt edebilmelidir. Bilgi,
nesnelere, faaliyetlere ve ilişkilere ait bir şeydir. Hikmet ise; Tanrı’ya ait
bir şeydir; ve O, daima bütün nesnelerin, faaliyetlerin ve ilişkilerin
ötesindedir. Yehane hikmet, O’nunla birleşmektir.
6-Mandukya Upanişad
İnsan hayatı, uyanıklık, düş görme, ve düşsüz uyku durumları arasında süregelir.
Bunula beraber, bu üç halin ötesinde ‘Üstün Şuurlu Görüş’ adı verilen dördüncü
bir durum vardır.
7-Taıttırıya Upanişad
Cehalet içindeki bir insan varlığını, gerçek Ben’i (Atman) kuşatan maddi
kılıflarla hüviyetlendirir. Bu kılıfların ötesine ulaşan kişi, saf mutluluk olan
Tanrı ile bir olur.
8-Aıtareya Upanişad
Evrenin kaynağı, idame ettireni ve sonu olan Tanrı, varlığın her safhasına
iştirak eder. O; uyanan kişi ile uyanır, rüya gören kişi ile rüya görür ve derin
uykuda uyuyan kişi ile uyur; lakin kendisi bu üç durumun da ötesindedir. Onun
gerçek mahiyeti, saf şuurluluktur. ( Bu tecrübe ruhun üç halinin ötesinde ve
onlardan tamamıyla farklı ‘dördüncü bir durum’ olarak gösterilir. Bu hal,
Hallac-ı Mansur’un Ene-I Hak dediği Vahdet durumudur.)
9- Chandogya Upanişad
Tanrı herşeydir. Evrende var olan bütün görüntüler, duyular, arzular ve işler
Tanrı’dan zuhur ederler. Fakat bütün bunlar sadece isim ve şekillerdir. Tanrı’yı
tanımak için, kişinin kendisi ile kalbinin derinliklerinde gizli olan Tanrı’nın
aynı Varlık olduğunu idrak etmesi gerekir. Kişi, ancak bu şekilde bütün
ızdıraplardan ve ölümden kurtulur, her bilginin ötesindeki cevher bir olur.
10- Brihadaranyaka Upanişad
Atman her şeyden daha azizdir. Herşey ancak O’nun sayesinde azizdir. Atman, her
fani mutluğun menşeidir. Kendisi ise saf mutluluktur. İyi veya kötü hiç bir
faaliyet, O’na tesir etmez. O, duyunun ve bilginin ötesindedir, lakin bilge
kişinin düşüncesinin ötesinde değildir.
11-Kaılvalya Upanişad
İnanç, ibadet ve tefekkür yoluyla kendi gerçek benini idrak eden bilge kişi,
yeniden doğuş ve ölüm çarkından, ızdırap çarkından kurtulmuş olur.
12-Svetasvatara Upanişad
Tefekkür sanatı öğrenilebilir, ancak gerekli nizamlara göre çalışmalıdır. Maya
ile birleşerek, bu evreni yaratan, idame ettiren ve yok eden; varlığın bütün
şekillerinin ötesinde, sıfat ve faaliyetten münezzeh evrensel Tanrı ile aynı
varlık olan şahsi Tanrı’yı idrak etmek, sadece bu yolla mümkündür.
Terminolojik Tanımlar :
Atman : Gerçek ben, ‘öz’, ‘O’. Ruh
Brahman : Başlangıçta büyülü formül, dua. Sonra kutsal bilgi, Vedalar.
Nihayet dünyanın özü, evrensel ruh, mutlak.
Gnana : Bilgi. Özellikle meditasyon yoluyla edinilen yüksek (manevi)
bilgi. Gnana, her şeyin Brahman’da bir olduğunun idrak edilişidir.
Gnani : Bilen
Guru : Mürşit, üstat, pir, spiritüel öğretmen.
Maya : İllüzyon. Gerçeği örten bir nevi tül. Gerçeği anlama vehmi,
bu vehmi sağlayan tanrısal güç.
Sutra : Vedalar geleneğine bağlı eserleri açıklayan metinler.
Vedalar : Hint Aryalılar’ın en eski eserleri olan ilahiler bütünü.
Bilgi, bilgelik.
Vedanta : Vedalar’ın sonu. Upanişadlar’ın sonunda yer alan dini ve
felsefi metinler. Upanişadlar’a bağlı metafizik düşünceler.
Yoga : Hindu Felsefesin deki 6 altı sistemden biri. Yoga, bireysel
ruhun (jivatma) Evrensel Ruh (Paramatma) ile birleşebilme yollarını
öğretir. Yoga Sistemi’nin Patanjali tarafından kurulduğuna inanılır.
Yogi: Yoga yöntemi uygulayan kişiye denir.

 


DİĞER YAZILAR
Ezoterik Astroloji Kitabı
Karma ve Dharma
Tutulmalar
ALTIN ÇAĞ GERÇEKTEN GELDİ...
ASTROLOJİ VE İSLAM DİNİ
Orbium
DANIŞMANLIK VE KADER
13 Ocak 2018 Şİle Semineri
Astrolojik Bebekler
Değerli Hocamızın Milliyet'e verdiği Röportaj
Uzaman Astrolog Oğuzhan Ceyhan Ekolünden Peter Mark Adams
Yıldızlar ve Element İlişkileri
Beyin dört ana dalga boyunda titreşiyor
Uranyen astroloji
Sinem Leyla'dan
Astrolojinin Tarihi
Mısır Mitoloji ve Tanrıları
Gökyüzü Hareketleri
Ruhun İlahi Devinimi
Temel Astrolojik Bilgiler
Sözlük
OĞUZHAN CEYHAN

Caddebostan

0216 411 88 49
BAĞLAN
EĞİTİMLER
ASTROLOJİDE İHTİSASLAŞMA
OĞUZHAN CEYHAN İLE İLERİ SEVİYE ASTROLOJİ
Oğuzhan Ceyhan ile Karma ve Kehanet Sanatı Eğitimi 3. Sınıf
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
Astroloji ve Dişil güç
Tarot ve Bilinç Dışı Arketipler Eğitimi
EĞİTMENLER
Oğuzhan Ceyhan
Zeynep Ceyhan
Ayşe Balın
Vajrayana Kukai Pınar
Gülnihal Öztürk
Didem İlhan
Zeliha Göker
MEDYA
FOTO GALERİ
VIDEO
TAKVİM
BLOG
İLETİŞİM
ÜYE GİRİŞİ
© 1996-2022 Oğuzhan Ceyhan Akademi. Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları & Gizlilik Politikası
design by ixir.