Oğuzhan Ceyhan | Karma Astroloji
Sözlük

ARKETİP: İnsan bilincinde kolektif ve evrensel olarak bulunan temel imge; bireysel kimliğin sentezini oluşturan efsanevi hammadde. 

Akrep (Scorpio): Zodyak’ın sekizinci burcudur. Bu burçta Güneş, 24 Ekim - 22 Kasım devresinde yer alır.

ASTROLOJİK BİRİM : Burç, gezegen ve ev kombinasyonu.

ALÇALAN ( DESCANDANT): Yükselenin tam karşısında ve doğum anında Batı ufkunda yer alan burç.

Afeta:arapca anlamı yaşam veren anlamına gelir klasik astrolojide kullanılan bir kavramdır gündüz haritasında güney gece haritasında klasik astroloğlar ayı afeta kabul ederler bazı arap astloğları yükselen burcun ve bazı arap noktalarının da afeta olabilcegini savunmaktadırlar günümüzde çok kullanılmamaktadır elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasada bazı horoskop işleyiş bicimlerinde afeta derecelerini çalıştıgı bilinmektedir 

Alfirdar: klasik astrolojide kullanılan bir kavramdır gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır ezoterik astroloji deki kozmik gezegen siklüsleriyle aynı anlama gelmektedir bu kavramı pers ve arap astrolojisinde görmekteyiz her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünsede kadim çin astroloji insan hayatının belli gezegen dönemlerini etkisi altında kaldıgı gösteren engelişmiş astroloji kültürüne sahiptir  çin astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz 

Alkakoden:bir insanın horoskopta takvim cinsinden yaşam uzunlugunu gösteren gezegene verilen isimdir ortaçağ ve arap astrolojisinde kullanılan bir kavramdır 

Almuten:dğum haritasının herhangi bir noktasında en güçlü etkiye sahip olan gezegen klasik astrolojide kullanılır batıda noktanın rulerı(yöneticisi) şeklinde anlatılmayaçalışılmıştır ezoterik astrolojide gezegenin bulundugu burçtaki aseletine bakılarak hesaplanır 

ALTMIŞLIK AÇI ( SEXTİLE): İki gezegen arasında 60 derece uzaklık olması. Coşku ve mutlulukverecektir Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkiler kurarlar. Bu uyumlu açıya ‘sextil’ denilir.iki gezegen arasında iki burç olma hali üçgen acıya benzeyen etksi varsada genellikle içimizdeki yetenekleri ve küçük şansları gösterir

ALTI KÖŞELİ YILDIZ: birbirini kesen iki eş kenar üçgen şekli diger ismi davut yıldızı gökyüzünde gezegenler bu şekilde dizildiginde çok büyük şans getirmektedir heksagramlardan oluşur  kabalada bu dünya ile öbür dünya arasındaki bağlantı noktalarını göstermesi acısından önemli bir semboldür

Altair: kova burcundaki en güçlü  beyaz yön yıldızı denep ve vega yıldızlarıyla birlikte gökyüzünde oluşan geometrik şeklin dogu ayagı

ALBFUSS: GEZEGENLERİN GÖKYÜZÜNDE 5 KÖŞELİ BİR YILDIZ ŞEKLİNDE GÖRÜNMESİ HALİ VEYA VENÜS GEZEGENİNİ 8 YILDA 5 GERİ HAREKETE BAŞLADIGI NOKTANIN GEOMETRİK OLARAK BİRLEŞTİRİRMESİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN ŞEKİL EZOTERİZM DE KADININ VE KUTSAL DİŞİNİN SEMBOLÜ

ALBUMASAR: HORASANDA ETKİLİ OLMUŞ ÜNLÜ ARAP ASTROLOĞU (ASTRONOMİAN APOTELESMA) İSİMLİ KİTABIN YAZARI 

ALEMBROTH: SİMYADA MERKÜR GEZEGENİYLE BAGLANTILI MADDELERE VERİLEN İSİM ÖRNEK ALKOL VE İSPİRTO

ALMAGEST:(MEGİTOS) PTOLEMENİN TERABİBLOSUNUN ARAPCA VERSİYONU DİYER İSMİ  KİTAP ÜL MACESTİ OLARAK DA BİLİNMEKTEDİR TARİHİ KAYNAKLAR ÇEVİRİNİN TAM BİRE BİR OLMADıINI BAZI ESKİ YUNAN ASTRONOMLARINIDA ÇEVİRİ İÇİNDE YER ALDIGINI GÖSTERMEKTEDİR 

ANARETHA: YAŞAM YOK EDİCİ GEZEGEN DOĞUM HOROSKOBUNDA 8 EVE YERLEŞEN GEZEGEN VE YAHUTTA 8 EVİN YÖNETİCİSİ ANARETHA OLARAK TANIMLANIR klasik astrolojide burçların 29 derecesi ve akrep burcunun 11 ile 16 derecesi arasında kalan tüm derecelerde anaretik olarak bilinmektedir 

ANİMA MUNDİ:DÜNYANIN KENDİSİNE AİT OLDUGU SANILAN KOZMOLOJİK RUH DÜNYANIN ŞUURU VE YAHUTTA İNSAN OĞLUNA AİT OLAN ORTAK BİLİNCİN ŞUURLU HALİ BÜTÜN VAROLAN DÜŞÜNCELERİN VE ZİHNİMİZLE ALGILANAN NESNELERİN YAPI TAŞI 

ANİMA :RUH ETERİK BEDEN ENERJİ BEDEN 

ANİRA JAPON EZOTERİZMİNDE DENİZ TANRILARINDAN BİRİ 8 GEZEGENE VERİLEN İSİM JAPON VE ZEN KÜLTÜRÜNDE EVRENDEKİ 9 ANA ENERJİDEN 8 İNCİ BÜYÜK GÜÇ ASTROLOJİDE NEPTÜNÜN KARŞILIGI 

APAS:SU ELEMENTİNİN HİND ASTROLOJİSİNDE İSMİ 

APLİKASYON :YAVAŞ BİR GEZEGENİN HIZLI BİR GEZEGEN TARAFINDAN 30 DERECELİK BİR BURÇ İÇİNDE YAKALANMASI VENÜSÜN SATÜRNÜ VE YAHUTTA MARSIN JÜPİTERİ YAKALAMASI HOROSKOPLARDA EYER HIZLI GEZEGEN KAVUŞUMDAN APLİKASYON DURUMUNA GEÇMİŞ İSE AYRI BİR ÖNEMLE İNCELENİR 

ARBATEL: İÇİNDE GİZLİ ASTROLOJİK BİLGİLERİNDEBULUNDUGU BÜYÜ KİTABI 

ARES:MARS 

Asalet :bir gezegenin bulundugu zodyak burcu ve derecesinde sahip oldugu güç olarak bilinmektedir klasik astrolojide kullanılan bir kavramdır

ASPEKT :BKZ. AÇI

ASTRO ENERJETİK:YÜZYILIN BAŞINDA AVRUPADA DOĞAN BİR ASTROLOJİ EKOLÜ BATI ASTROLOJİSİ İLE DOĞUNUN ZEN BUDİST METODLARINI BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ BİR EKOL ASTROLJİK TANTRA VE CİNSEL ASTROLOJİNİN YARATICI EKOLÜ H.TAEGER TARAFINDAN ORTAYA KONULMUŞ GÜNÜMÜZDE BATIDA HALA UYGULANDIGI BİLİNMEKTEDİR 

ASTROLABİUM: ASTRONOMİK BİR ACI ÖLCER GEZEGENLERİN ARASINDAKİ ACILARI ÖLÇMEK İÇİN KULLANILIRDI BU ALETİN YARDIMIYLA ASTROLOJİK GÖZLEM ÇOK DAHA KOLAYLIKLA YAPILIRDI GEZEGENLERİN GÖKYÜZÜNDE KONUMUNU BULMAK İÇİNDE KULLANILIR

Ateş burcları

Ateş elementine ait üç burç: Koç (öncü), Aslan (sabit) ve Yay (değişken). İsteği, iradeyi, inisiyatifi ve egemenliği sembolize eder. 

AY DÜĞÜMLERİ ( MOON'S NODES ): Kişinin evrimsel geçmiş ve geleceğini sembolize eden iki karşıt nokta. Güney Ay düğümü karmayı veya kalıtımı, Kuzey Ay düğümü hazmedilmesi gereken yeni malzemeyi temsil eder. Ay'ın yörüngesi ile Güneş'in yörüngesinin astrolojik olarak belirlenen ve birbirinden 5.9 derecelik açıyla ayrılan noktada kesişmesi. Zodyakta birbirine tam karşıt noktalarda yer alan iki kesişme noktası yükselen (kuzey) ve alçalan (güney) Ay düğümleri olarak birbirinden ayrılır. Eğer Güneş ile Ay bu düğümlerden birinde birlikte konumlanmış ise, güneş tutulması olur. Eğer aynı anda karşıt noktalarda iseler, ay tutulması olur. Ay düğümlerine ejderhanın kafası veya ejderhanın kuyruğu da denir. Bu kavramlar, karmik astrolojide özellikle dikkate alınırlar. 

ARTI YÖN ( IN COUNTER WISE DIRECTION ): Dünya'nın dönme yönü. Saat göstergesinin karşıt yönü. 

AYRILMA ( SEPERATION ): Kavuşum konumunda olan iki gezegenden hızlı hareket edenin diğerinden uzaklaşması. 

AÇILAR ( ASPECT ): Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrik açılardır. Tek tek gezegenler arasındaki ve eksenler sistemi noktaları arasındaki önemli uzaklıklar. Bu önemli mesafeler, Zodyak'ın 1'den 10'a kadar herhangi bir sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan dilimlerdir. Temel açılar, 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarına bölünenlerdir. Bu bölünmeler şu açıları yaratır: kavuşum 0 derece, karşıt 180 derece, üçgen 120 derece, kare 90 derece ve altmışlık 60 derece. 

ANLAM DÜZEYLERİ ( LEVELS OF MEANİNG ): Yalın bir ifadeyle, horoskopun değişik faktörleri aşağıdaki karşılıklı ilişkileri içerir. Gezegenler kişiliğin hangi alanına hitap edildiğini, astrolojik burçlar bu temanın nasıl gerçekleştiğini, evler nerede gerçekleştiğini gösterir

Astrolog: Gök haritasını çıkaran ve ayrıntılarına göre bunu yorumlayan kimse österirler. Açılar ise, farklı alanlar arasındaki gerginlikleri ve uyumlulukları gösterirler. 

Aslan (Leo): Zodyak’ın beşinci burcudur. Güneş, 24 Temmuz - 23 Ağustos devresinde bu burçta kalır.

Astroloji Türleri: Dünya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, sağlık gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir. ‘Seçim’ denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür.

Ateş (Fire): Zodyak’ın burçları belirli gruplara ayrılırlar. Ateş de böyle bir gruptur. Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır. Buna Ateş Üçlüsü de denir.

Ayakucu (IC - Nadir): Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.

Ay'ın Güney düğümü (South Moon Node): Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir

Ay'ın Kuzey düğümü (North Moon Node): Ay ilerlerken ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası veyahutta dügümü denir 

Ayanamsa : tropik ve sideral astroloji arasındaki derece farkına denir 

Azimene : bir gezegenin astrolojik bir noktada gücünü gösterememesi ve zararlı olma hali 

BATLAMYOS :İÖ  1400 DE İSKENDERİYEDE YAŞAMIŞ ASTROLOG BAŞLICA ESERİ (SYNTAXİS) DİR (büyük eser) bu eserde güneşin ve gezegenlerin komplike bir kaç hat üzerinde dünyanın etrafında hareket ettigini varsaymaktaydı bkz.yörünge teorisi 

Balık (Pisces): Zodyak’ın onikinci burcudur. Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır.

Başak (Virgo): Zodyak’ın altıncı burcudur. Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır.

Başucu (MC - Zenit): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna ‘Gökyüzü Ortası’ da denilir.

BENEFIK:ortacağ astrolojisinde  yararlı gezegenlere verilen isim venüsve jüpiter bazende ay benafık gezegenler sayılırdı jüpiter büyük benefik venüs ise kücük benefik olarak tanınmaktadır kuzey ay dügümü ve neptün de modern astrolojide artık benefik olarak kabul edilmektedir 

BLAVATSKY:ezoterik astrolojinin kurucusu helena petrovnanın soy adı madam blavatsky olarakta tanınırdı 1879 yılıda teosofi cemiyetini kurdu uzun yıllar hindistan da yaşadı 1 yıl istanbuldada yaşadıgı bilinmektedir asıl adı hahn rottenstern dir  tibetin gizli el yazmalarından eserlerinden faydalandıgı sanılmaktadır en büyük eseri the secret doctrine 1883 de basılmıştır 

BONATTİ GUİDO: ünlü italyan astroloğ lakabı(soderabilismus)  liber astronomicrus isimli kitabın yazarı(1491) bu kitap daha sonra  insanların doğum saatlerinin yorumu adı ile yeniden basılmıştır (1572) astrolojide klasik sistem ve arap noktaları hakkındaki görüşleri çagımızdaki klasik astroloğlar tarafından hala uygulahmaktadır BOLOGNA ÜNİVERSİTESİNDE BİR DÖNEM ASTROLOJİ PROFESÖRLÜGÜ YAPTI  DANTENİN ESERLERİNDE BONATTİ İLE İLGİLİ YAZILAR BULUNMAKTADIR 

BİRLEŞME: Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur. Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir. Birleşme açısında iki gezegen arasında 8 derece kadar pay bırakılır.

Boğa (Taurus): Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs'ta iken bu burçta kalır.

Bohça: Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekil. Güçlerin böyle toplanması insanın sadece belirli birkaç konuyla ilgilenmesine yol açar.

BİRİNCİL ÜÇLÜ ( PRIMAL TRIAD ) : Güneş, Ay ve yükselen bir arada bireyliğin "iskeleti" olarak kabul ediliyorlar. 

BAĞLANTI YILDIZI ( REFERANCE STAR ): Bir bölgedeki yıldızların koordinatlarını bulmak için seçilen belirli bir yıldız.

BATI EVLERİ ( OCCİDENTAL ): Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur. 

BEREKETLİ BURÇLAR ( FRUITFUL SIGNS ): Yengeç, Akrep, Balık. Doğum haritasında beşinci ev bu burçlara düşüyorsa çok çocuğunuz olur. 

BURÇLAR KUŞAĞI ( ZODIAC ): Gökkubbede tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği kuşak.

BURÇ ( SIGN ): Zodyağın on iki bölümünden biri. Güneş ile Dünya'nın yörüngesel ilişkisinin bir aşaması; temel bir psikolojik süreç. 

Chandra : ayın hint astrolojisinde kullanılan ismi 

Chiron :1977 yılında keşfedilmiş uranüs ile satürn arasındaki eski bir kuyruklu yıldızdır astrolojide uranüs neptün ve plüton ile iç gezegenler arasındaki bağlantıyı oluşturur 6 ıncı evi ve başak burcunu yönetir hastalıkkların çözümü ve sebebidir öldürür ve iyileştirir 

Castor ve Pollux: İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız. Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux’un adı verilmiştir. İkizler burcunda bu tür zıtlıklar olduğu söylenir. 

CİNSİYET ( GENDER ): Zodyak'ın 12 burcu ( aktif ve egemen ) 6 erkek ve ( pasif ve kabul edici ) olan 6 dişi burca ayrılmıştır. Cinsler ile burçlar birbirleriyle tutarlı bir biçimde eşleşirler. Koç=erkek, Boğa= dişi, İkizler=erkek, gibi. 

ÇİFT KARAKTERLİ BURÇLAR ( BİCORPOREAL SIGNS ): İkizler, Yay, Yalık. Ay bu burçlardan birinde ve sert etkiler almışsa birden fazla evliliğe neden olur.

Doğum Haritası (Horoscope): Bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünyadan görülüşü. Yıldız Haritası olarak ta anılan doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır. Bu harita insanın kişiliğini, yeteneklerini özelliklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir.

Dörtlüler (Qualities): Zodyak’ın burçları özelliklerine göre belirli gruplarda toplanırlar. Her bir grupta dört burç olduğu için buna bu isim takılmıştır. Dörtlüler, Öncü, Sabit ve Değişir olmak üzere 3 e ayrırmaktadır

DAGDA: jüpiterle aynı konum ve güçte bulunan irlanda tanrısı tanrıların anası ve yöneticisidir çocukları brighid ve oenghus tur jüpiter gezegeniyle özleştirirdi gökyüzünde göründügü zaman  ekinlerin ve hasatın verimli gececegine inanılırdı 

Dekan:astrolojik bir kavramdır 360 derecelik burçsistemi 10 derecelik 36 bölüme ayrılır her burç üç dekandan oluşur  her dekayı bir gezegenin yönettigi düşünülmektedir dekanlarda 2,5 derecili 4 dekaya bölünmektedir 

Descendant: alcalan burç  ufuk noktası ile batıdaki en uzak kesişme noktası astrolojide birinci evin karşında bulunur 7 evin başlangıç cizgisi alcalan burç tarafından yönetilir 

Dharma : degişmeyen yasa ruh dünyaya gelmeden önce belirli görevler alır bu görevlerin niteligi yaşam planı içinde asla degişmez ona karmanın emrettigi ve ya yapmakla yükümlü oldugu şeydir 

Dhatu:hind astrolojisinde dört elemente verilen isim 

Dekster: sözlük anlamı sağ kolda demektir bir gezegenin diger bir gezegene yapmış oldugu acının yönünü gösteren bir terimdir 

DÜŞÜŞ ( FALL ) : Bir gezegenin kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alması nedeniyle güçsüzleşmesi. 

DIŞ GEZEGEN ( SUPERIOR PLANET ): Yörüngesi, dünya yörüngesinin dışında kalan gezegen.

DİŞİ VE ERKEK GEZEGENLER ( FEMININE AND MASCULINE PLANET ): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür erkek, Ay ve Venüs dişidir

DOĞU EVLERİ ( ORIENTAL, EASTERN ): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yapar. 

DÖNENCE ( TROPIC ): Ay ya da Güneş'in görünen hareketle gelip geri döndüğü yer. Yaz dönencesi, kış dönencesi gibi. Yengeç ve Oğlak dönenceleri. 

DURAN YILDIZ ( FIXED STAR ): Yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız. 

DİREKT: Bir gezegenin burçtan burca giderken ileri doğru hareket etmesi. 

DIŞ KAVUŞUM KONUMU ( SUPERIOR CONJUNCTION ): Dış gezegenler yer - güneş, gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

Dispozitör:haritadaki bir gezegen ışık ve ya bir harmonic özel noktanın yönetici gezegenine verilen isim  örnegin ay oğlak burcunda ise ayın yöneticisi oğlak burcunun yöneticisi satürn olacaktır burada dispozitör gezegen satürndür 

Dişi ilke : astrolojide ay venüs ve neptün dişi olarak kabul edilmektedir çin astrolojisindeki yin toprak ve su elementi burçlarıda dişi ve pasif ilkeye sahip olarak tanınmaktadır 

DOĞUM HARİTASI: Kişinin doğduğu gün ve saatte, doğduğu yerden görünen gökyüzünün haritası. 

EKSİ YÖN ( IN CLOCK WISE DIRECTION ): Güneş, ay ve gezegenlerin görünürdeki hareket yönü. 

EŞLEK ( EQUATOR ): Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin yer yuvarlağı ile ara kesiti.

Entüisyon:toplayıcı gezegen doğum haritasında 12 ev ve 8 evde bulunan gezegen bu gezegenler tüm horoskoptaki diger gezegenlerin etkilerini üzerlerine çekerek ayrı bir anlam kazanabilirler ezoterik astroloji de bu evlerdeki gezegenlere bakılarak insan aurasının alıcı ve yahutta yansıtıcı yönleri araştırılır 

Ev cizgileri ( CUSPS ): Doğum haritasındaki evlerin başlangıç noktalarıdır. Eski yönde işaretlenir. Bu çizgilerle kavuşum konumundaki gezegenler o evle ilgili konularda güçlü etkiler yaparlar. Evlerin en güçlü olduğu konum ortaları değil, başlangıç noktalarıdır. Bu nedenle astroloji bir evin başlangıcına büyük değer ve önem verir. 

EFEMERİSLER ( EPHEMERIDES ): Gezegenlerin gün içindeki konumlarını gösteren gök günlüğü. Astronomik olarak hesaplanan ve jeosantrik bir perspektif taşıyan takvimler. (Herhangi bir anda) ayrı ayrı gezegenlerin konumlarının görülmesini sağlayan gezegen yörüngelerini saptar. 

EKLİPTİK ( ECLİPTİC ): Güneş'in ve diğer gezegenlerin dünya çevresindeki gözle görülen yörüngesi: Güneş'in dünyadan görüldüğü gibi bir yıl içinde kat ettiği göksel daire. 

Enlem Tabloları: Gök haritası çıkarırken burçların hangi evlere düşeceği bu Enlem Tablolarından anlaşılır. Ephemeris’lerde böyle türlü enlem tabloları bulunur. İstanbul için New York Enlem Tablosu kullanılır. Çünkü her iki kent de Kuzey 40 enlemindedir.

EKSENLER SİSTEMİ ( SYSTEM OF AXES ): Horoskop iki ana eksene bölünmüştür. Doğu-batı ufuk ekseni ve imi um coeli-medium coeli ekseni (Güneş'in öğle ve gece yarısı noktaları). Eksenler sistemi ile zodyak'ın oluşturduğu dört kesişme noktası şunlardır. Doğu ufkundaki yükselen ( Ascendant =AC ), batı ufkundaki alçalan ( Descendant=DC ), öğle noktasındaki Medium Coeli ( MC ) ve gece yarısı noktasındaki İmium Coeli ( IC ). 

ELEMENT: Zodyak'ın 12 burcu doğanın dört unsurunun ateş, hava, toprak ve su her birinden üç nitelik gösterir. 

EVLER ( HOUSES ): Yerel ufkun üstünde ve altında kalan alanların on ikiye bölünmesi sonucu oluşan dilimlerin her biri. 

EV SİSTEMLERİ ( HOUSE SYSTEMS ): Evlerin bölünmesi kullanılan yönteme göre değişir. En çok bilinen sistemler (Dr. Walter Koch'un saptadığı) Koch yöntemi, (Placidus De Titus'un Placidean yöntemi, (Giovanni Campani'nin) Campanus yöntemi, (Johannes Müller'in) Regiomantonus yöntemi ve eşit evler (Equal Houses) yöntemidir. 

EV TABLOLARI ( TABLES OF HOUSES ): Evlerin başladığı burç ve dereceleri belirten tablo.

EVLİLİK NOKTASI ( PART OF MARRIAGE ): Yükselen burç+ ayakucu - Venüs 

EVREN ( COSMOS ): Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren, acun. 

ELEMAN: Ateş, toprak, hava veya su. Bilincin dört temel ruhsal sürecinden biri. 

EKİNOKS: Bir yıl içinde gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olduğu iki günden biri; baharın ilk günü veya sonbaharın ilk günü. 

EKLİPTİK: Güneş, Ay ve gezegenlerin dünyanın etrafında hiç değişmeden izledikleri varsayılan yol. 

FOKALİZÖR: Doğum haritasında, gücü vurgulanmış ve stratejik olarak konumlanmış bir gezegen.

Eril:çin astrolojisinde ki yang ilkesi doğum haritasında güneş mars  satürn plüto ve jüpiter eril kabul edilmektedir tüm ateş ve hava burçlarıda eril etkiye sahiptir 

GLİF: Astrolojide, bir tür steno gibi, yazıda kullanılan semboller. 

Greenwich Meridyeni: Dünya saat ayarı Greenwich meridyenine göre yapılır. Greenwich’in bulunduğu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir. Bunun doğusundaki boylamlarda Güneş daha erken doğar. Dolayısıyla saat daha ileridir. Greenwich’in batısında ise Güneş daha geç doğar ve dolayısıyla saat daha geridir.

GERÇEK YILDIZ ZAMANI ( APPEARENT SIDERIAL TIMES ): Gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük hıza göre belirlenmiş zaman. Bu söz astrolojide fazla geçer ve yıldız zamanı demektir. Doğum haritası da yıldız zamanına göre çıkarılır. Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zamandır. Birim 1 yıldız günüdür

GERİ GİTME ( RETROGADE ): gezegenler ekliptikte hareket ettikleri için, bunların hızları, dünyadan bakıldığında, ekliptiğin uzun tarafında ya da ucuna yakın tarafında olmalarına göre değişir. Dünya da böyle bir ekliptik yörüngede hareket ettiği için, bazen bir başka gezegenden daha "hızlı" hareket eder gibi görünür. Bu durum, o gezegenin geriye doğru gittiği izlenimini vermesine yol açar. Özellikle karmik astrolojide bu fenomen bir hayli önemlidir.

Grimoir:ortacag da astrolojik büyülerin yapılış zamanlarını gösteren büyü kitaplarına verilen isim en ünlüsü grimorium verum dur hz süleymandan kalan bilgileri içerdigine inanılırdı astrolojik  bedensiz varlıkları çagıralak bir insanı etki altına almanın çok çeşitli yöntemlerini anlatmaktadır 

Gün yıldız:astrolojide bir güne tekabül eden gezegene verilen isim örnegin pazartesi ay Çarşamba merkür Cuma venüs  Pazar da güneş tarafından yönetilir 

Güneş devinimi:doğum anında ki güneşe her yıl güneşin transit olarak geçtigi nokta 

GEZEGENLER ( PLANETS ): Göklerdeki hareketsiz sabit yıldızların aksine, sekiz planet artı güneş ve ay ekliptik dediğimiz yörünge üzerinde hareket ederler. Bunlardan, çıplak gözle görülebilen yedisi ( güneş, ay, Merkür, Venüs, mars, Jüpiter ve Satürn ) klasik gezegenler olarak bilinir. Son 200 yılda keşfedilen üç gezegen daha vardır. Uranüs, Neptün ve Pluton

Geometrik Şekiller: Gök haritalarında üçgen, kare vs. gibi geometrik şekiller görülür. Bunlara birbirleriyle fazla açı yapan güçler neden olur.

GÖK EKSENİ ( AXIS OF CELESTIAL SPHERE ): İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni.

GÖK EŞLEĞİ ( CELESTIAL EQUATOR ): Gök eksenine dünya merkezinde dik olan düzlemin gök kubbe ile ara kesiti. 

GÖKKUBBE ( CELESTIAL SPHERE ): Yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir. 

GÖK KUTBU ( CELESTIAL POLE ): Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri. 

GÖKGÜNLÜĞÜ ( EPHEMERIS ): Gök cisimlerinin yerlerini, koordinatlarını, uzaklık ve parlaklık gibi nicelikleri ile yıldız zamanını veren tablo. 

GÖKYÜZÜNÜN HARİTASI ( MIDHEAVEN ): Ufuk çizgisinin üstünde, zodyağın en yüksek noktası. Güneş'in öğlen bulunduğu tahmini nokta; onuncu evin başlangıç çizgisi veya onuncu evin tamamı. 

GÖSTERGE GEZEGENİ ( SIGNIFICATOR ): Doğum haritasındaki evlerin eylem alanlarını gösteren gezegendir. 

GÜÇLÜ KONUM ( EXALTATION ): Bir gezegenin en güçlü olduğu burçtur. Bir doğum haritasında gezegenlerin çoğu güçlü konumdaysa o kişi yükselecek demektir. 

GÜÇSÜZ KONUM ( FALL ): Bir gezegen güçlü konumunun karşıt burcunda ise güçsüz durumdadır. Örneğin Güneş Terazi burcunda güçsüz durumdadır. 

GÜÇLÜLÜK ( DIGNITY ) : Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik vurgular nedeniyle gücünün artması. 

GÜÇSÜZLÜK ( DEBILITY ) : Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik birimler nedeniyle gücünün azalması. 

GÜNEŞ HARİTASI ( SOLAR CHART ): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş'in bulunduğu noktaya gör çıkarılan harita 

HAVA BURÇLARI ( AIR SIGNS ): Hava elementine ait olan üç burç: Terazi (öncü), Kova (sabit) ve İkizler (değişken). Uyanıklığı, algılama netliğini ve aklı temsil eder. 

HELYOSANTRİK ( HELIOCENTRIC ): Modern bilime göre, Güneş'i gezegenler sisteminin merkezine koyan evren görünümü.

Helios: yunanca güneşe verilen isim 

HOROSKOP ( HOROSCOPE ): Belirli bir zamanda (doğum anında veya başka bir olayın başladığı anda) gökyüzü haritasının şematik görünümü. Söz konusu olayın gerçekleştiği yerden görünen ışıkların (Güneş ve Ay) ve diğer gezegenlerin konumlarını ortaya koyar. Horoskop göksel kütlelerin iki hareketini aynı anda gösterir: 1. Gezegenlerin ve ışıkların Zodyak içindeki hareketi; ve 2. Zodyağın dünya çevresindeki hareketi. 

HUY ( TEMPERAMENT ): Klasik yunan öğretisine göre dört temel huy vardır. Tez canlı/ çabuk kızan (choleric), sıcakkanlı/ iyimser (sanguine), soğukkanlı/ uyuşuk (phlegmatic) ve melankolik (melancholic). Ve her birinin dört klasik elemenle (ateş, hava, su, ve toprakta ve Zodyak'ın burçlarıyla paralellikleri bulunur.

HASTALIK NOKTASI ( PART OF SICKNESS ): Yükselen burç + Mars - Satürn

Hyleg:arapca yaşam veren anlamındadır hyleg haritadaki yükselimi en güçlü ışık ve yahutta yükselen burç yöneticisi gezegen olabilir yaşam uzunlugunun bulunmasında ve haritayı etkileyen en berirgin gücün bulunması acısından önemlidir hyleg i hesaplamak için farklı yöntemler uygulansada en berirgin olan yöntem ptolemaios a ait olanıdır bu na göre güneş şans noktası ay ve yahutta yükselen burç hyleg olabilir 

Işıklar : güneşe ve aya verilen astrolojide ki isimdir güneş gündüz horoskoplarında ay ise gece horoskoplarında  daha baskındır 

İKİNCİL EVLER ( SUCCEDENT HOUSES ): İkinci, beşinci, sekizinci ve on birinci evler. 

İLERLETME ( PROGRESSIONS ): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün = 1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kullanılır. 

ILIM ( EQUINOX ): Güneş'in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.

ILIM BURÇLARI ( EQUINOCTIAL SIGNS ): Koç ve Terazi 

IŞIKLAR ( LUMINARIES, LIGHTS ): Güneş ve Ay. Oluşturdukları bakış açıları ve yerleşime göre kişinin sağlığı ile kazanacağı başarıları gösterir. 

İMUM COELİ: Gökyüzünün en alt noktası, nadir. 

JEOSANTRİK ( GEOCENTRİC ): Dünya'nın helyosantrik görünümünün karşıtı olan ve dünya üzerinde bulunan kişinin pozisyonunu kozmosun merkezi olarak kabul eden ve astrolojide en yaygın kullanılan bakış açısıdır 

Kalde astroljisi:  astrolojinin dünyada ilk ciddi olarak kullanıldıgı yer kaldedir rahip sınıflarının kalde yıldız biliciligi yoluyla kehanet yaptıgı  eski tabletlerden bilinmektedir şu an hala astrolojide kalde düzeni bir gün içinde gezegenlerin kalitesini belirlemek için kullanılır kalde sistemine göre gezegenler en yavaştan en hızlıya göre sıralanmaktadır satürn ,jüpiter mars güneş venüs merkür ve ay hızlarına göre sıralanır  bu diziye kabalistik sıralama da denilir özellikle dua,büyü zamanlarını hesaplamak için halen kalde dizilimi kullanılmaktadır 

Kare (Square): Doğum haritasında 90 derecelik açıya kare denilir. Bu daima sert etki yapar. Bazen böyle kare açı yapan gezegenlere bir üçüncüsü da sert etki yapabilir. Buna da T Karesi veya T cetveli denir

Kepçe: Doğum haritasında dokuz güç üst tarafa toplanır ve teki aşağıda kalırsa bu şekle ‘Kepçe’ denilir. Kepçe insana başarı verebilir.

Kesit: Zodyak’ın burçlarını veya gökyüzü evlerini ayıran çizgilere kesit denilir.

Koç (Aries): Zodyak’ın birinci burcu olan Koç Güneşin 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burçta kalır.

Kova (Aquarius): Zodyak’ın onbirinci burcu olan Kova Güneşin 21 Ocak - 18 Şubat devresinde bu burçta kalır.

Köşeler (Angles): Birinci, Dördüncü, Yedinci ve Onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.

KADINSI BURÇLAR (FEMININE SIGNS ): Balık, Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak. Su ve toprak grubu burçlarıdır. 

KARŞILIKLI ETKİ ( MUTUAL RECEPTION ): Birbirinin burcuna düşen iki gezegenin etkisi. Bu gezegenler birbirinin etkisini karşılıklı olarak güçlendirir. Örneğin Ay, İkizler, Merkür, Yengeç burcunda ise karşılıklı etki verirler. 

KARŞIT KONUM ( OPPOSITION ): Bir gezegenin dünyaya bir başka gezegenle simetrik olduğu konum. 

KAVUŞUM KONUMU ( CONJUNCTION ): Bir gezegenin diğeri ile dünyaya göre aynı hizada ve aynı yanda bulunduğu konum. 

KISIR BURÇLARI ( BAR REN SIGNS ): İkizler, Aslan, Başak. Doğum haritasında beşinci ve on birinci evler bu burçlara düşüyorsa doğacak çocuklarınız az olur. 

KUZEY BURÇLARI ( NORTHERN SIGNS ): Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak. Doğal burçlar kuşağında ilk altı burçtur. 

KARMA: Kişiliğin geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktardığı iyi ve kötü alışkanlıkları ifade eden Hindu kökenli kelime. 

KARE AÇI: İki planetin birbirinden 90 derece uzakta olması. Sürtüşmeyi sembolize eder.

Kraliyet yıldızları:dört kırmızı yıldıs eski perslerde kraliyet yıldızı olarak tanınmaktaydı aldaberan antares regulus ve fomalhaut dört ana etkiye insanın içindeki 4 büyük gücü ve yahutta 4 büyük baş melegi gösterirler 

KÜMELEŞME ( STELLIUM ): Üç veya daha fazla sayıda gezegenin bir burç veya evde toplanması. 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER ( CHARACTERISTICS ): Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak dört karakteristik özelliktir ve bunlar çeşitli kombinasyonlar içerisinde, kişilerin burçlarında geleneksel olarak tayin edici unsurlardır. 

Kuşak Etkisi: Bir burçta uzun yıllar kalan gezegenler kişilerden çok kuşakları etkilerler. Bu yüzden her kuşakta belirli ortak özellikler görülür uranüs neptün plüton ve sedna kuşak gezegenleridir 

Leo allen: ünlü ingiliz astrologu 1860-1917 modern astrolojinin babası olarak görünmektedir çocuk yaşta astrolojiyle ilgilenmiş eşiyle birlikte dünya da ilk kez  astrolojiyi medya alanında kullanmıştır evlere postayla harita yorumları gönderdigi ve çeşitli dergi ve gazetelerde günlük ve aylık burç yorumlarını leo allen başlatmıştır günümüz modern astrolojik tekniklerinin yaratıcı olarak görünsede astrolojinin magazinsel ve ticari yanıyla ilgilendigi için astroloji camialarında ismi çok hoş karşılanmayan bir birey olsada  modern psikolojik astrolojinin ilk öncülerinden biridir 

Lill william:1602-1681

Ünlüingiliz rönesans astroloğu çok fakir bir ailede doğdu uzun yıllar çok çeşitli işlerde çalıştı patronunun karısıyla evlenerek maddi servete kavuştu maddi konumunu güçlendiren lily astroloji ögrenmeye başladı uzun yıllar profesyonel astroloğ olarak çalıştıgı bilinmektedir lily  çok zeki ve gelecegi öngörülerle gören cesaretli bir adamdı büyük londra yangınını bilmiştir  william lilly horary astrolojide dünyanın en büyük astroloğlarından biri sayılmaktadır christian astrology adlı 3 ciltlik kitabı astrolojideki en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir 

Malefik:astrolojide zararlı gezegenlere verilen bir ortaç terimi ortacağ astrolojisi satürnmars ve güney ay dügümünü malefik olarak kabul etmekteydi  mars küçük şeytan  satürn ise büyük şeytan olarak bilinmektedir bazı ortac astroloğları boğa burcundaki algol yıldızına malefik kabul ederler 

Moiety: bir gezegenin ışıgının aselet gücüne göre gösterdigi etki alanının yarısı 

Mc:gökyüzünün tepe noktası

MERIDYEN : Doğum haritasının dikey ekseni, midheaven ile nadir'i birleştiren çizgi.

NİTELİKLER ( QUALITIES ):: Burç enerjisinin ifade biçimlerinden biri, öncü, sabit, değişken. 

Negatif Burçlar (Negative Signs): Toprak veya Su üçlülerindeki burçlar negatif sayılırlar. 

Oğlak (Capricorn): Zodyak’ın onuncu burcudur. Güneş, 22 Aralık - 20 Ocak devresinde bu burçta bulunur.l 

Öncü (Cardinal): Zodyak gruplarından birine de bu ad verilmiştir. Bu gruplar nitelikleri gösterir. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Önder gruplardır. Bu gruplara ‘Dörtlüler’ de denilir.  

Pozitif Burçlar (Positive Signs): Ateş ve Hava üçlülerine giren burçlar pozitiftir

ORB: Bir açının etkili olabilme limitleri. Açıların hesaplanmasında kabul edilebilir ölçüde sapma toleransı. Bu sapma toleransları açının türüne ve astroloji ekolüne göre 1 ila 10 derece arasında degişebilir 

Oksidental :bir gezegen güneşin batısında kalıyor ise yani güneşten sonra doğuyor ise oksidental konumdadır pasif  dişil ve anlamına gelir 

Oryantal: güneşin doğu yönünde kalma durumu güneşten önce doğan gezegenler oryantal konumdadır orayntal erir aktif ve verici etki altında bırakan anlamına elir 

OĞLAK DÖNENCESİ ( TROPIC OF CAPRICORN ): Oğlak burcundan geçen eşleğe paralel daire. 

ÖNCÜ ( KARDINAL ): Burçların üç niteliğinden biri. Aktifliği, inisiyatifliliği ve kararlılığı temsil eder. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'tır. 

PRESESYON ( PRECESSION ): Eksen kayması. Sabit yıldızlı göklerin dünya'nın ekseni doğrultusunda ileri doğru ağır ağır ilerleyişi. Bunun sonucunda, Zodyak burçlarına isimlerini veren konstellasyonlar (takım yıldızlar) her 72 yılda 1 derece ilerlerler. Dolayısıyla, gökyüzü her 2160 yılda bir (30 derecelik) bir astrolojik burç genişliğinde ileri gider. Bu da astrolojide yeni bir çağın başlaması demektir." Platonik yıl"ı geçtikten sonra, yani 25,850 yıl sonra, sabit yıldızlı gökler o kadar ilerlemiş olurlar ki Zodyak burçları ve takım yıldızlar yine "birbirlerinin arkasında" konumlanmış olurlar. Astroloji sadece Zodyak burçlarıyla ilgilendiği ve takım yıldızları burçların özgün isim babaları olarak gördüğü için, perseyon" Batı Astrolojisini" temel alan bir horoskopta önemli değildir. 

Paran: bir sabit yıldızile bir gezegenin köşe evlerde kavuşum halinde bulunmasına denir mc asc ıc ve dsc üzerinde bir sabit yıldız ile kavuşan gezegen çok etkilidir bu sebeble bir doğum haritası + - 4 dakikaya kadar rektifiye edilmelidir 

Partil: iki gezegenin aynı derece üzerinde bir birlerine kabul edilen bir acısistemi icinde olma hali aslan burcunun 8 derecesindeki güneş ile 8 derece kova burcundaki jüpiteri partil bir karşıtlık olarak verebiliriz 

Platik: iki gezegenin acı içinde bir birlerinden en az bir orb ile ayrılma durumu örnegin ayın kova burcunda 8 derecede marsın aslan burcunda 11 derecede olması platik bir karşıtlık anlamına gelir 

Ptolome:asıl adı klaudius ptolemaios dur ms ikinci yüzyılda iskenderiyede yaşadıgı sanılmaktadır  günümüze kadar anlamları gelen pek çok takımyıldız katoloğuna sahiptir en ünlü eserleri almagaest ve tetrabiblosdur tetra biblos da bu günki astroloji tekniklerine benzeyen pek çok teknikten bahsetmiştir hala yazmış oldugu kitaplar astrolojide kaynak eser olarak kullanılır  ortacağ astrolojisinde ptolomenin etkisi çok berirgin olarak görünmektedir

Scaut : klasik ismi matutinedir bir gezegenin  güneşten hemen önce doğmasına verilen isimdir bir gezegen güneşten hemen önce doğar ise güneşe kendi karakterini verir bu hale modern astrolojide scaut gezegen (öncü gezegen )denir tam tersi durumuna ise bir gezegenin güneşten sonra batmasına klasik astroloji de vespertine ismi verilir özellikle venüs vespertine konumunda çok özel etkilere sahiptir 

scbit (Fixed): Dörtlülerden birine de bu ad verilmiştir. Nitelikleri gösteren Sabit dörtlüde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları vardır. Sürekliliği, amaç sahibi olmayı, inatçılığı

Semboller (Planets and Signs): Işıklar, gezegenler ve burçları belirten şekillere ‘sembol’ denilir.

Serpme: Bir doğum haritasında güçler ayrı ayrı burçlara dağılmışsa buna ‘Serpme’ denilir. Bu tür dağılış insanın pek çok şeye ilgi duymasına neden olabilir.

Sert Etkiler (Affliction): Bir gezegenin başka gezegenlerle kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması, ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.

Sinastri: İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır.

Su (Water): Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır. Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık

SERT ETKİLER ( AFFLICTION ): Bir gezegenin başka gezegenlere kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması. 

SİNGLETON ( TEK PLANET ): Bir yarımkürede tek başına duran gezegenler.

Signifikatör:haritadaki bir sembolün insan yaşamındaki bir unsuru gösterme hali örnegin ay annenin göstergesi gündüz haritalarında güneş babanın gece haritalarında ise satürn babanın göstergesidir bazen 7 eve yerleşen bir mars ve venüs eşin göstergesi olabilir 

Stelyum: bir burç ve yahutta bir evde üç gezegenin bir arada bulunması hali bu gezegenlerin bulundugu burç ve ev hayatta çok etkili olacaktır çok dikkatli incelenmelidir gezegenlerin stelyumu oluşturması için kavuşum halinde olmaları gerekmez bilhassa agır gezegenlerin stelyumu önemli etkilere sahiptir 

Syzygy:doğumdan önce gercekleşen ilk yeniay eyerdoğum yeni aydan sonra gercekleşmiş ise  doğumdan önce gercekleşen ilk yeni ay horoskopta önemli olaylara ve görünümlere sebebiyet verebilir bilhassa karma astrolojisinde ve geçmiş yaşam terapilerinde kullanılan bir derecedir 

( SOLISTICE ): Bir yılda gecenin en uzun ve en kısa olduğu iki günden biri.

ŞANS NOKTASI ( PART OF FORTUNA ): Yükselen burç + Ay - Güneş.

SABİT YILDIZLAR ( FIXED STARS ): "Gökyüzünün çatısına" sabitlenmiş gibi görünen yıldızlardır. Büyük ayı ve Orion gibi, ve tabii "yıldız burçlarına" adlarını veren takım yıldız, yani konstellasyon vardır. Bunlar gökyüzüyle birlikte hareket ederler, dolayısıyla göklerin çatısı döndükçe, onlarda Doğudan yükselir ve Batıdan alçalırlar (batarlar . İnsanlar sabit yıldızların hareket ettiklerini göremezler (oysa,örneğinVenüs'ü izleyebilirler). Görebildiğimiz hemen tüm yıldızlar sabit yıldızlarıdır. Hareketli olan sadece 10 yıldız vardır. Bunlar, (iki luminer de Güneş ve Ay dahil olmak üzere) "planet" dediğimiz gezegenlerdir ve yıldız denizinin ortasında ağır ağır hareket ederler. 

SU BURÇLARI ( WATER SIGNS ): Su elementine ait üç burç. Yengeç (öncü), Akrep (sabit) ve Balık (değişken)

TAKIM YILDIZLAR ( CONSTELLATIONS ): Sabit yıldızların gruplaşması ( büyük ayı, Orion, Boğa vs. gibi ) . Aralarından on ikisi Güneş'in yılık yörüngesinde farklı pozisyonlarda konumlanır ve bu yörüngedeki 12 dilime isimlerini verir. Astrolojide geçerli olan konu takım yıldızlar değil, bu takım yıldızlardan adlarını alan Zodyak burçlarıdır. 

TALI AÇILAR ( MINOR ASPECTS ) : Kavuşum, altmışlık, kare, üçgen ve karşıt açının dışında kalan açılar. 

Terazi (Libra): Zodyak’ın yedinci burcudur. Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır.

TEMEL HOROSKOP ( BASIC HOROSCOPE ): Kişinin doğduğu anda, doğum yerinden görülen gökyüzü haritası. 

TOPRAK BURÇLARI ( EARTH SIGNS ): Toprak elementine ait üç burç: Oğlak (öncü), Boğa (sabit) ve Başak (değişken). 

TRANSİT ( TRANSIT ): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlerle bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır. 

TUTULUM ( ECLIPTIC ): Bir yıl boyunca Güneş'in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire. 

UFUK (HORIZON): Doğum haritasında yükselen ile alçalanı birleştiren yatay çizgi. 

ÜÇÜNCÜL EVLER ( CADENT HOUSES ): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü konumdur. 

UFUKTA KISA SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF SHORT ASCENSION ): Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler. Bu süreler kuzey yarı küresi için geçerlidir. Eşlekte süre eşit, güney yarım kürede tam tersidir.

UFUKTA UZUN SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF LONG ASCENSION ): Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay'dır.

Unsurlar veya Üçlüler: Zodyak dört gruba ayrılır. Her grupta üç burç bulunur. Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler. Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur

Üçgen (Trine): Doğum haritasında güçler arasındaki 120 derecelik çok uyumlu açılar. Bazen bir gezegen iki ayrı güçle bu açıyı yapar. O zaman ortaya büyük talih sayılan bir ‘Büyük Üçgen’ çıkar.

Üçlüler (Elements): Veya unsurlar. Burçlar, özelliklerine göre üçer üçer gruplarına ayrılırlar. Bunlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su üçlüleridir.

Üçüncül Evler (Cadent Houses): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü durumdur.l 

 

Yanan yol:bir gezegenin 15 derece terazi ile 15 derece akrep burcu arasında kalma hali klasik astroloji burada gezegenin etkisinin bölgedeki kötücül sabityıldızlar sebebiyle çok zorlayıcı olacagı görüşündedir günümüzde etkisi degişken olarak bilinsede bazı astroloğlar tarafından kullanılmaktadır bilhassa mundalin ve horary astrolojide buraya yerleşen gezegenler önemli etkilere sahip olarak kabul edilir 

YAKLAŞMA ( APPLICATION ): Eksi yönde bir gezegenin diğer bir gezegene kavuşum duruma yaklaşması veya bir bakış açısı tam derecesine yaklaşmasıdır. 

YARARLI GEZEGENLER ( BENEFICS ): Jüpiter ve Venüs. İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir. 

YARARSIZ GEZEGENLER ( VOID OF COURSE ): Bir gezegen burç değiştirirken bakış açısı oluşturmadığı ve etkisiz kaldığı süre. Diğer burca yönlenir ve etkisi duyulur. 

YENGEÇ DÖNENCESİ ( TROPIC OF CANCER ): Yengeç burcundan geçen eşleğe paralel daire. 

YENİ AY ( NEW MOON ): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devre. 

YERİNİ ALAN GEZEGEN ( DISPOSITOR ): Bir gezegenin yerini alan gezegen. Bu gezegenin bulunduğu burcun doğal yönetici gezegenidir. Örneğin Ay, İkizler burcunda ise Merkür, Merkür; Boğa burcunda ise Venüs yerini alan gezegendir. 

YÖNELİM ( DIRECT ): Burçlar kuşağında bir gezegenin doğru gidiş yönüdür. Normal olarak bu yön eksi yöndür. 

YÖNELTMELER ( DIRECTIONS ): Gelecekle ilgilidir. İki çeşit yöneltme vardır. Birincisi gezegenleri, ikincisi Ay'ı yöneltmektedir. 

YILDIZ ZAMANI ( SIDERIAL TIME): Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zaman. Doğum haritası çıkarmada kullanılan astronomik açıdan kesinleştirilmiş yıldız zamanı. 

YÖNETİCİ GEZEGEN ( RULER PLANET ): Her astrolojik burç ve ev en az bir gezegen ( veya kütle ) tarafından yönetilir. Gezegenin burca veya eve hakim olduğu kabul edilir. O belli burcun veya evin karşısındaki gezegen ise zararlıdır (detriment). Güçlü (exaltation) olan burç ve evlerde ise, gezegen çok pozitif ve güçlü bir konumdadır. Bunun karşıt burcu düşük (fall) konumdadır. Bu saydığımız dört konumun dışındaki tarafsız veya niteliği belirsiz pozisyonlara yabancı pozisyonlar denir. Bu nötr pozisyonlar, her bir planet konumunun güçlü ve zayıf oldukları yönleri bize gösterirler. Eğer bir gezegen kendi yönettiği burç veya evde ise çok güçlü ve hakim bir konumdadır. Bu durum exaltation (güçlü) için de geçerlidir. Eğer bir gezegen zararlı ve düşük konumda ise, onun tipik özellikleri ancak sıra dışı yollarla ve zorluklarla gelişebilir. Bu bakış açısı hangi gezegenlerin hangi açılara göre güçlü veya zayıf olduklarını bulmamızı sağlayan açı yorumları için temel bir önem taşır. 

YÜKSELEN ( ASCENDANT ):Doğum anında doğu ufkunda yükselen Zodyak burcu. Gündoğumu sırasında, Güneş'in bulunduğu burç ( Zodyak burcu ) yükselen ile özdeştir. Oysa, günbatımında yükselen, astrolojik burcun tam karşıtı olan burçtur. 

YÖRÜNGE ( ORBIT ): Bir gök cisminin hareketi boyunca izlediği yol. 

YÜKSEKLİK ( ELEVATION ): Bir yıldızın ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı. 

YÜKSELEN GEZEGEN ( ELEVATED PLANET ): Başucu noktasına yakın olan bir gezegen diğerlerine göre en tepe noktada olduğu için etkisi güçlüdür.bazende yükselen burcun yöneticisi olan gezegen yükselen gezegen olarak görünebilir 

YÜKSELİM ( DECLINATION ): Bir yıldızın gökkubbede eşlek düzlemine göre açısal uzaklığı. 

YARIMKÜRE (HEMISPHERE) : Bir doğum haritasında dört yarımküre vardır. Ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalan alanlar, meridyenin doğusunda ve batısında kalan alanlar.

YARIM KÜRE VURGUSU : Doğum haritasının bir yarım küresinde planetlerin yoğun olarak toplanması. 

ZARARLI GEZEGENLER ( MALEFICS, INFORTUNATES ): Uranüs, Satürn, Mars bazen Neptün. 

ZARARLI KONUM ( DETRIMENT ): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars, Terazi burcunda zararlı konumdadır. 

ZODYAK: Güneş, ay ve tüm diğer planetlerin kat ettiği ekliptiğin her iki tarafındaki 16 derecelik yörünge. Zodyak, her biri 30 derecelik açıya sahip 12 dilime (burca) bölünmüştür. 

ZODYAK BURCU ( SIGN OF THE ZODIAC ): A) Güneş'in zodyakta çizdiği yörüngenin (her biri 30 derecelik) 12 eşit dilime bölünmesinden sonra bunlara verilen astrolojik isim. Her burç ismini, (başlangıçta o burcun arkasında konumlanmış olan, ancak presesyon nedeniyle artık tam o konumda olmayan) bir takım yıldızdan alır. B) Burçların doğum anında Güneş'in konumuna göre verilen geleneksel, ancak tam kesinlik taşımayan isimleri. 


DİĞER YAZILAR
Ezoterik Astroloji Kitabı
Karma ve Dharma
Tutulmalar
ALTIN ÇAĞ GERÇEKTEN GELDİ...
ASTROLOJİ VE İSLAM DİNİ
Orbium
DANIŞMANLIK VE KADER
13 Ocak 2018 Şİle Semineri
Astrolojik Bebekler
Değerli Hocamızın Milliyet'e verdiği Röportaj
Uzaman Astrolog Oğuzhan Ceyhan Ekolünden Peter Mark Adams
Yıldızlar ve Element İlişkileri
Beyin dört ana dalga boyunda titreşiyor
Upanişadlar
Uranyen astroloji
Sinem Leyla'dan
Astrolojinin Tarihi
Mısır Mitoloji ve Tanrıları
Gökyüzü Hareketleri
Ruhun İlahi Devinimi
Temel Astrolojik Bilgiler
OĞUZHAN CEYHAN

Caddebostan

0216 411 88 49
BAĞLAN
EĞİTİMLER
ASTROLOJİDE İHTİSASLAŞMA
OĞUZHAN CEYHAN İLE İLERİ SEVİYE ASTROLOJİ
Oğuzhan Ceyhan ile Karma ve Kehanet Sanatı Eğitimi 3. Sınıf
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
Astroloji ve Dişil güç
Tarot ve Bilinç Dışı Arketipler Eğitimi
EĞİTMENLER
Oğuzhan Ceyhan
Zeynep Ceyhan
Ayşe Balın
Vajrayana Kukai Pınar
Gülnihal Öztürk
Didem İlhan
Zeliha Göker
MEDYA
FOTO GALERİ
VIDEO
TAKVİM
BLOG
İLETİŞİM
ÜYE GİRİŞİ
© 1996-2022 Oğuzhan Ceyhan Akademi. Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları & Gizlilik Politikası
design by ixir.