Oğuzhan Ceyhan | Karma Astroloji
Temel Astrolojik Bilgiler

Temel Astrolojik Bilgiler


Natal Horoskop : Doğum anında gökyüzündeki yıldızların konumuna göre çıkarılmış haritaya denir. Bu harita bir yerde sizin doğum anınızın astrolojik fotoğrafı gibi düşünülmelidir. Sanki sizin doğum anınızda yıldızların sabitlendiğini bir an için düşünebilirseniz, işte sizin ile ömrünüz boyunca değişmeyecek yıldız haritanız budur.

Solar Horoskop: sizin doğum haritanıza göre güneşin 12 burcu 360drc.lik devinimi(dönüşünü) tamamlayıp doğum haritanızdaki başladığı dereceye ulaşması ile ilgili zamana göre hazırlanmış haritayı gösterir 

Not: solar horoskopun çıkarılmasında bazı astrologlar çıkarılacak senenin en uzun ikamet edilen koordinatları alıyorlar ölçü olarak. Bazıları ise doğum tarihine denk gelen zaman diliminde bulundukları yerin koordinatlarını alıyorlar!.Hangisi daha doğru bilmiyorum ama birinci ihtimal bana daha akla uygun geliyor!. ‘Tartışılmalı’ )

Lunar Horoskop : sizin doğum haritanıza göre Ay’ın 12 burcu 360 drc.lik deviniminin başladığı duruma göre çıkarılıyor. Burada natal haritanızdaki Ay’ın bulunduğu burç ve tam bulunduğu drc. Önemli bunların kesin aynı olması gerekiyor. (Her 28-29 günde bir hazırlanabilir Nataldeki  açı ve burç ile yeni dönem Ay’ın kavuşumuna  göre)

Transit Harita : Teknik izahı “ Transitler dünya perspektifinden görüldüğü şekliyle planetlerin Güneş’in çevresindeki gerçek fiziksel hareketleridir” (yzn: S.Forrest)

Bunu birde daha basit halk dilinde anlatmaya çalışırsak, natal haritanızın, ileri veya geri , dünyanın herhangi bir noktasına göre gezegenlerin o zaman dilimi ve mekanına göre bulundukları koordinatların, sizin natal haritanızdaki planetlere,ASC,MC vb. noktalar ile yaptığı açıları gösteren genelde iç içe çizimler ile belirtilen haritadır.(bilmem ne kadar açık oldu benim ifade yeteneğimde bu kadar!)

Burada hızlı hareket eden (Merkür,Venüs,mars,ay,Güneş) iç planetler oldukça kısa zaman diliminde yer değiştirdiklerinden,bunlar ile ilgili açılarda o derece kısa zamanda değişeceğinden,(Jüpiter,Uranüs,Neptün,Pluto) dış planetler daha yavaş hareket edeceğinden ve onların açılarının değişimleri daha uzun zaman diliminde oluşacağından, genelde Transitlerde Dış planetlerin ilişikide olduğu (açı yaptığı) natal haritamızdaki planetler ile olan aralarındaki (açı-bulundukları ev ve burca göre) yorum yapmaya çalışmamız daha sağlıklı olur. Burada iç planetleri hiç mi göz önüne almayacağız gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz belki biran için, hayır onların da tetik noktası görevi olabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. İlk bakışta çok karışık gibi gelirse hemen yılmayın,hiçte öyle değilmiş!(çünkü ilk okuduklarımda ben böyle zannetmiştim :) ). Hemen hatırlatmam gerekir ki, ister solar, ister,lunar,ister transit ve de  isterseniz progress harita inceleyin, eğer kök harita yani natal horoskopa bağımlı kalmaz(kişinin natal’e bağlı özellikleri) isek,başarılı yorum yapabileceğimizi söylemek oldukça güç olabilir!.Daha açmak gerekirse bu konuyu; natal harita sanki “sahip olduğumuz toprağın cinsini özelliğini(killi,kumlu,kireçli vb.), ve buraya ektiğimiz ağacın cinsini(elma,armut,ceviz vb) bize buradan alabileceğimiz ürünü” belli etmeye yarar.eğer toprağımıza elma ağacı ektiysek ondan armut almayı beklememiz oldukça saçma olur gibi, natal harita bize bu konuda yardımcı olur.Ama buradan alabileceğimiz rekolteyi veya bunların artıp eksilmesini veya “nasıl” larının cevaplarını ise işte diğer haritaların yol göstermesi ile sağlayabiliriz diye düşünüyorum!

Tetik noktası ; Teknik İzahı “ doğum haritasındaki her(natal)planet harita üzerinde, çok hassas bir tetik noktaları ağı oluşturur. BU noktalar transit halindeki bir planet tarafından uyarılmayı beklerler” Yukarıda bahsettiğimiz yavaş-hızlı planet olayını burada biraz daha açmak gerekir.

Yavaş hareket eden dış planetler,kritik bir açıya rastladıklarında devinimlerinin ağır oluşundan dolayı bizlerin zaman dilimine göre oldukça uzun kalırlar.Tabii bu durum karşısında kendi yaydıkları dalga boyundaki ışınımların etkisi de bu derece uzun zaman diliminde olabileceğini söylememiz yanlış bir şey olmaz. Bunun sonucunda, “yavaş hareket eden dış gezegenlerin bizlerin daha uzun vade de gelişimimizdeki anlamı, koşulları ve zamanlamayı oluşturac ağını söyleyebiliriz” diyor, Steven yine :):::::: (eh yalan da değil hani)

Yine Üstad Steven “Hızlı hareket eden planetler,dışsal planetlerin temalarının yarattıkları potansiyel alanları tetikleyerek harekete geçirirler” diye devam ediyor......Şimdilik bu tetikleme işini aşağı yukarı algıladığınızı var sayıyorum.Bütün kitabı yazmamı beklemiyorsunuz herhalde ?

Progress Harita : Teknik izah “Progresyonlar çevreden bağımsız olarak, her bireyin doğum haritasının içsel, gelişimsel,mantığında bulunan büyümenin ‘genetik kodu’ nu gösterirler”(Yzn: S.Forrest)

Şimdi bunu biraz açmak gerekirse, yine Üstad’ın örneklemesinden devam edeceğim çünkü oldukça açık ve anlaşılır.

Diyor ki “ bir meşe palamudu ekin. Ona su,gübre,ve güneş ışığı verin. Birazda şansınız varsa, ne olur? El cevap= Meşe ağacı büyür.Bir asır sonra ormanın yükseklerinde yerini alır.Şimdi bu meşe  palamudunun bir asır sonra nasıl görüneceğinin resmini çizin, ama bu işi, bu gün daha elimizde meşe palamudundan başka bir şey yokken yapın denilirse,resmi nasıl yaparız? Genelde meşenin nasıl göründüğünü bildiğimizden, yapraklarının şeklini, gövdesinin yapısını biliyoruz.İşte bunlardan ağacın aşağı yukarı yüzyıl sonraki görüntüsünü tahmin edebileceğimizden bir resim ortaya koyabiliriz. Ama yaptığımız bu resim bugünkü genelleştirilmiş bilgilerimize dayanarak gelecekteki durumu tahmin etmenin ötesine gitmez.Evet belki ilk bakışta bunun elma ağacı olmadığını anlarız ama bu resmin o elimizdeki meşe palamudunun ilerdeki resmidir diyebilmemiz pek mümkün değildir. Çünkü, belki bir müddet sonra bu ektiğimiz meşe palamudun ağacına yıldırım düşecektir, belki büyük bir fırtınaya maruz kalıp hasar görecektir.bunları o meşe palamuduna bakarken hiçbirini göremeyiz. Bunlar bu tohumun çevresi ile ilişkiye geçtikten sonra oluşabilecek şeylerdir.işte bu sebeplerden biz olabilecek ağacın hayalini kurabiliriz,gelecekteki haline yakın olabilir,ama hiç kimse bu resim bir hayvan resmidir diyemez. Niçin? Çünkü tohumun yapısı çiçeğin ve ağacın yapısını belirler.eğer birinci yani ilk elimizdeki tohumun yapısını bilirsek eğer,ileride oluşacak ikinciyi çiçeği veya ağacın yapısını da ana hatları ile bilebilirsiniz”(bence çok açık bir izah değil mi?)

İşte progresyonlar olarak bilinen astrolojik tekniğin özü budur” diyor yazar,S.Forrest .))

Burada çeşitli teknik ile uygulama sistemi varmış, ama benimde aklıma yatan Üstadın kullandığı İkincil progresyon sistemi .bunun kabaca izahı bizim zaman dilimi olarak kullandığımız 24 saat bir gün eşittir 1 güneş yılına olarak bir zaman dilimi içinde inceleniyor.yani bir burcun 30 drc.lik dilimi kapladığına göre, progreste güneşimizde her yıl bir drc.ilerleyeceğine göre bu sisteme göre güneşin bir burçtan diğerine geçmesi bizim ömrümüzün yaklaşık 30 yılına denk geliyor :)) işte yine aynı bu sistemle hızlı ve yavaş planetlerin progreslere göre devinimini düşünürseniz dış planetlerin bir çoğunun hemen hemen ömrümüz boyunca sanki hareketsizmiş gibi veya çook yavaş hareket ettiklerinden pek fazla bir değişim getirmeyeceklerini varsayabiliriz.işte bu mantık ile burada ise transitlerin tam tersine iç planetlerin(ay,güneş,Merkür,Venüs,mars,Mc,ASC)  hareketleri ile daha çok ilgileniriz diye özet bir anlatım geçeyim. Burada açı orbları ise herkes tarafından faklı alınsa da S.Forrest e göre 2,5 yükselirken,2,5 da alçalırken yani 5 drc lik bir açı içinde alıyor bu 30 drc.nin onikide biri yaklaşık iki buçuk sene yükselir ve iki buçuk sene de alçalır güneşe göre) Bence de en uygun geliyor daha dıştakiler ve kavuşum için 3drc. Tavsiye olunur :)))))

ASC= Yükselen Noktası doğum haritasına göre 1.evin başlangıç drc.sine denk gelen nokta bulunduğu burç yükselen burç(dışa karşı görümümüzü simgeler)

MC= tepe noktası 9.ev ile 10. evi ayıran hayali çizginin geçtiği nokta 

Nadir= MC nin tam 180 drc.aşağısı 3.ev ile 4 evi ayıran sınır noktası

Des= Descendant yükselen noktasının 180 drc.karşısı alçalan noktası,6.ev ile 7.evin sınır çizgisinin geçtiği hayali nota


DİĞER YAZILAR
Ezoterik Astroloji Kitabı
Karma ve Dharma
Tutulmalar
ALTIN ÇAĞ GERÇEKTEN GELDİ...
ASTROLOJİ VE İSLAM DİNİ
Orbium
DANIŞMANLIK VE KADER
13 Ocak 2018 Şİle Semineri
Astrolojik Bebekler
Değerli Hocamızın Milliyet'e verdiği Röportaj
Uzaman Astrolog Oğuzhan Ceyhan Ekolünden Peter Mark Adams
Yıldızlar ve Element İlişkileri
Beyin dört ana dalga boyunda titreşiyor
Upanişadlar
Uranyen astroloji
Sinem Leyla'dan
Astrolojinin Tarihi
Mısır Mitoloji ve Tanrıları
Gökyüzü Hareketleri
Ruhun İlahi Devinimi
Sözlük
OĞUZHAN CEYHAN

Caddebostan

0216 411 88 49
BAĞLAN
EĞİTİMLER
ASTROLOJİDE İHTİSASLAŞMA
OĞUZHAN CEYHAN İLE İLERİ SEVİYE ASTROLOJİ
Oğuzhan Ceyhan ile Karma ve Kehanet Sanatı Eğitimi 3. Sınıf
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
TEMEL VE ORTA SEVİYE ASTROLOJİ SINIFI
Astroloji ve Dişil güç
Tarot ve Bilinç Dışı Arketipler Eğitimi
EĞİTMENLER
Oğuzhan Ceyhan
Zeynep Ceyhan
Ayşe Balın
Vajrayana Kukai Pınar
Gülnihal Öztürk
Didem İlhan
Zeliha Göker
MEDYA
FOTO GALERİ
VIDEO
TAKVİM
BLOG
İLETİŞİM
ÜYE GİRİŞİ
© 1996-2022 Oğuzhan Ceyhan Akademi. Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları & Gizlilik Politikası
design by ixir.